Styrelsen 2022

Styrelsen 2022 består av följande personer:

Joakim Bäcklund Ordförande
Nicklas Granvik Vice ordförande
Solveig Fållbäck Sekreterare
Camilla Franzén Vice sekreterare
Åsa Dahlström Kassör
Conny Strömberg Vice kassör
Kevin Linton  
Maria Eklund  
Patrik Lillsjö  
Martin Röös Suppleant