Rink- o sportplanssektionen

Rink- och sportplanssektionen 2020 består av följande personer:

   Maria Nygårds Ordförande (delad)     Martin Röös Ordförande (delad)  Ann-Sofie Engström    Dan Kjällberg   Joakim Bäcklund     Leif Kakkuri     Patrik Groop   Ronny Westermark

Jourlistor

Jour v. 15

Rinkgruppen

Grupp 2 : Andreas, Jim, Dominic, Jonas, Kristian och Leif

(v 16 - Grupp 3 - Joakim, Jan, Patrik, Patrik, Jan och Mats)

Mera info