Resultat 2 juli

Knatteresultat 2 juli

Diskus

Melinda Snickars 10,40
Emma Hanulic 7,40
Sterling Donaldson 5,35
Ellen Bro 4,93
Ines Hägglund 4,65
Lea Franzen 4,20
Vincent Gullans 3,70
Jolene Perjus 3,50
Lea Storthors 2,80
Thea Söderback 2,70
Casper Sydholm 2,45
Isa Sjöberg 2,35
Vega Sjöberg 1,90
Julia Sjöberg 1,65
Amanda Wikman -
Meja Bro -

 

Höjd

Melinda Snickars 80
Emma Hanulic 65
Ellen Bro 60
Ines Hägglund 60
Jolene Perjus 50
Lea Franzen 50
Amanda Wikman X
Casper Sydholm X
Isa Sjöberg X
Julia Sjöberg X
Lea Storthors X
Meja Bro X
Sterling Donaldson X
Thea Söderback X
Vega Sjöberg X
Vincent Gullans X

 

100 m

Melinda Snickars 18,16
Emma Hanulic 20,31
Lea Franzen 20,42
Ellen Bro 21,72
Ines Hägglund 22,52
Vincent Gullans 22,74
Sterling Donaldson 24,32
Vega Sjöberg 25,23
Casper Sydholm 27,64
Jolene Perjus 28,48
Lea Storthors 29,87
Isa Sjöberg 32,01
Amanda Wikman 34,90
Thea Söderback 35,96
Julia Sjöberg 53,31
Meja Bro