Resultat 14 februari

 Bild från tidigare årFoto : G Back

Resultaten från säsongens tredje klubbtävling på Högåsen i fri stil.

Följande klubbtävling är den 21 februari på Högåsen, masstart.


Funktionärer då : Kristian Å, Göran B & Johanna F

 

Deltagarna ska vara på plats 18:45.
Köldgräns –15 grader.

 

Jourlistor

Jour v. 15

Rinkgruppen

Grupp 2 : Andreas, Jim, Dominic, Jonas, Kristian och Leif

(v 16 - Grupp 3 - Joakim, Jan, Patrik, Patrik, Jan och Mats)

Mera info