Skidavslutning 2014

Skidavslutningen hölls på Högåsen söndagen 4.5 kl 18.00.

Följande fick pris:

Back Benjamin,
Eklund Elin o. Emilia,
Enlund Isabella o. Julia,
Granskog Benjamin o. William,
Nordström Mattis,
Räfsbäck Jim,
Sand Andre o. Pontus,
Snickars Lea,
Snickars Matilda,
Vägar Leo,
Vägar Sebastian,
Westerlund Emelie,
Westermark Mathilda,
Westmalm Jenny o. Kajsa och
Ylsöbäck Erik o. Ina

Skidavslutning 2014Avslutning 2014 VandringspriserAvslutning 2014 - Vandringspriser